استیو جابز

1,850,000ریال

نویسنده: جی الیوت

ترجمه: امیرمحمد قدس شریفی

خرید نسخه صوتی

ارزش استیو جابز به ثروت و توانایی او در اداره یک شرکت موفق نیست، بلکه ارزش حقیقی او به نیروی ایمان او برای تغییر آینده است. این اثر توسط جی الیوت، معاون اول سابق استیو جابز نگاشته شده است. رهبران و متفکران بزرگی در جهان وجود دارند که قادر به تغییر الگوهای رایج هستند. اما استیو جابز انسانی منحصر به فرد در این زمینه بود و پیوسته دست به کارهای غیرممکن میزد. به راستی او چگونه چنین توانایی شگرفی داشت؟ این همان پرسشی است که نویسنده سعی دارد در این کتاب به آن پاسخ دهد.

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

ارزش استیو جابز به ثروت و توانایی او در اداره یک شرکت موفق نیست، بلکه ارزش حقیقی او به نیروی ایمان او برای تغییر آینده است. این اثر توسط جی الیوت، معاون اول سابق استیو جابز نگاشته شده است. رهبران و متفکران بزرگی در جهان وجود دارند که قادر به تغییر الگوهای رایج هستند. اما استیو جابز انسانی منحصر به فرد در این زمینه بود و پیوسته دست به کارهای غیرممکن میزد. به راستی او چگونه چنین توانایی شگرفی داشت؟ این همان پرسشی است که نویسنده سعی دارد در این کتاب به آن پاسخ دهد.