بازی ثروت

1,850,000ریال

نویسنده: رابرت کیوساکی

ترجمه: لیلا وطن دوست

واقعیت  آن است که هیچ مدرسه ای راه و روش پولدار شدن را به ما نمی آموزد. آموزش مالی شباهت زیادی به مدرسه خلبانی دارد. خلبانی کاری نیست که به تنهایی از عهده آن برآییم و بهتر آن است که سراغ حرفه ای ترین خلبان ها برویم و از آنها بخواهیم آموزش های تئوری و عملی لازم را به ما بدهند. آموزش های مالی نیز به شدت نیازمند چنین اقداماتی است. مطالعه این کتاب را که حقیقت، جبران آموزش های مالی است که آنها را در مدرسه نیاموخته ایم، صمیمانه به شما توصیه می کنیم

توضیحات

واقعیت  آن است که هیچ مدرسه ای راه و روش پولدار شدن را به ما نمی آموزد. آموزش مالی شباهت زیادی به مدرسه خلبانی دارد. خلبانی کاری نیست که به تنهایی از عهده آن برآییم و بهتر آن است که سراغ حرفه ای ترین خلبان ها برویم و از آنها بخواهیم آموزش های تئوری و عملی لازم را به ما بدهند. آموزش های مالی نیز به شدت نیازمند چنین اقداماتی است. مطالعه این کتاب را که حقیقت، جبران آموزش های مالی است که آنها را در مدرسه نیاموخته ایم، صمیمانه به شما توصیه می کنیم