بانکداری خرد

1,400,000ریال

نویسنده: کیت پوند

ترجمه: علیرضا پویان شاد، مرجان مهیمنی

دکتر کیت پوند مدیر سابق بانک میدلند سال های متمادی در دانشگاه بوگ برموگ دروس تخصصی بانکداری و اقتصاد را تدریس می کرد و در حال حاضر نیز به عنوان سرپرست یادگیری و آموزش و رئیس انجمن مدرسه تجارت و اقتصاد فعالیت می کند. کتاب حاضر، حاصل تجربیات علمی و عملی این استاد می باشد که در آن به شرح مبسوط روش های تامین و تجهیز منابع در بانک ها، تعهدات غیر مالی بانک و مشتریان در قبال یکدیگر و همچنین مطالعات موردی در سایر کشورها پرداخته است. با مطالعه این کتاب، بی تردید با موارد نو و بدیعی برخورد خواهید نمود که لااقل در کشور عزیزمان مدنظر قرار نگرفته است.

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

دکتر کیت پوند مدیر سابق بانک میدلند سال های متمادی در دانشگاه بوگ برموگ دروس تخصصی بانکداری و اقتصاد را تدریس می کرد و در حال حاضر نیز به عنوان سرپرست یادگیری و آموزش و رئیس انجمن مدرسه تجارت و اقتصاد فعالیت می کند. کتاب حاضر، حاصل تجربیات علمی و عملی این استاد می باشد که در آن به شرح مبسوط روش های تامین و تجهیز منابع در بانک ها، تعهدات غیر مالی بانک و مشتریان در قبال یکدیگر و همچنین مطالعات موردی در سایر کشورها پرداخته است. با مطالعه این کتاب، بی تردید با موارد نو و بدیعی برخورد خواهید نمود که لااقل در کشور عزیزمان مدنظر قرار نگرفته است.