زندگی با اصول موفقیت

1,180,000ریال

نویسنده: جک کنفیلد

ترجمه: مریم ناصری

کتاب زندگی با اصول موفقیت داستان های الهام بخش از زندگی افراد واقعی است که پس از خواندن کتاب 25 اصل حیاتی موفقیت به نتایج چشم گیری دست یافته اند. امیدواریم وقتی داستان های این کتاب را می خوانید، انگیزه یادگیری و استفاده از این اصول اثبات شده را پیدا کنید تا بتوانید نتایج موفقیت آمیزی در بخش های مختلف زندگی تان ایجاد کنید.

توضیحات

کتاب زندگی با اصول موفقیت داستان های الهام بخش از زندگی افراد واقعی است که پس از خواندن کتاب ۲۵ اصل حیاتی موفقیت به نتایج چشم گیری دست یافته اند. امیدواریم وقتی داستان های این کتاب را می خوانید، انگیزه یادگیری و استفاده از این اصول اثبات شده را پیدا کنید تا بتوانید نتایج موفقیت آمیزی در بخش های مختلف زندگی تان ایجاد کنید.