زن ۲۴ ساعته

1,360,000ریال

نویسنده: چریل لیو چنگ

مترجم: مریم ناصری

آیا فکر می کنید می توانید همه چیز را با هم داشته باشید؟ باز هم فکر کنید. سپس دست از فکر کردن بردارید و کار متفاوتی انجام دهید. در این دنیای تمام وقت با مشغله های شخصی و شغلی فراوان، زن 24 ساعته خوب می داند که میریت کل زندگی به معنای داشتن کل آن نیست…

توضیحات

آیا فکر می کنید می توانید همه چیز را با هم داشته باشید؟ باز هم فکر کنید. سپس دست از فکر کردن بردارید و کار متفاوتی انجام دهید. در این دنیای تمام وقت با مشغله های شخصی و شغلی فراوان، زن ۲۴ ساعته خوب می داند که میریت کل زندگی به معنای داشتن کل آن نیست. آنچه اهمیت دارد طراحی هوشمندانه ی زندگی به روشی شاد و رضایتمندانه است. منتظر چه هستید؟