سگال ناروال

1,270,000ریال

نویسندگان: استیون دی لویت، استفن جی دابنر

ترجمه: محسن عزیزی

چرا بزرگسالان آسان تر از کودکان فریب می خورند؟
چرا قطب نمای اخلاقی همیشه انگاره خوبی نیست؟
و چرا « نمی دانم » هوشمندانه ترین چیزی است که می توان گفت؟
لویت و دابنر نویسندگان این کتاب دنیا را مانند دیگران نمی بینند
اکنون با « سگال ناروال » شما هم می توانید چنین باشید.

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

چرا بزرگسالان آسان تر از کودکان فریب می خورند؟
چرا قطب نمای اخلاقی همیشه انگاره خوبی نیست؟
و چرا « نمی دانم » هوشمندانه ترین چیزی است که می توان گفت؟
لویت و دابنر نویسندگان این کتاب دنیا را مانند دیگران نمی بینند
اکنون با « سگال ناروال » شما هم می توانید چنین باشید.