شرکتی به اندازه کافی بزرگ

2,300,000ریال

نویسندگان: آدلاید لنکستر – امی آبرامز ( موسسین شرکت In Good Company )

ترجمه: کتایون طاهری رستمی

موفقیت این است که شرکت شما به اندازه کافی بزرگ باشد تا هر آنچه نیاز دارید را به شما بدهد و هر آنچه می خواهید را به دست آورید. در این کتاب با هدف الهام بخشی به خواننده، داستان هایی از صد کارآفرین زن در بخش ها و ابعاد مختلف ذکر شده است. هدف این کتاب، کمک کردن به خوانندگان و به خصوص بانوان برای غلبه بر دشواری های کارآفرینی است. به طریقی که بتوانند کسب و کاری را راه اندازی کنند که واقعا برایشان کار کند.

توضیحات

موفقیت این است که شرکت شما به اندازه کافی بزرگ باشد تا هر آنچه نیاز دارید را به شما بدهد و هر آنچه می خواهید را به دست آورید. در این کتاب با هدف الهام بخشی به خواننده، داستان هایی از صد کارآفرین زن در بخش ها و ابعاد مختلف ذکر شده است. هدف این کتاب، کمک کردن به خوانندگان و به خصوص بانوان برای غلبه بر دشواری های کارآفرینی است. به طریقی که بتوانند کسب و کاری را راه اندازی کنند که واقعا برایشان کار کند.