پرش

1,220,000ریال

نویسنده: استیو هاروی

ترجمه: مریم ناصری

هر شخصی با استعداد خاص خود به این دنیا می‌آید. این استعداد، منحصر به فرد است و هیچ کس نمی تواند آن را از شما بگیرد. تنها کاری که باید انجام دهید، این است که استعدادتان را تحت کنترل خود درآورید و پرورش دهید. آنگاه به اطرافتان خوب نگاه کنید تا وسیله مناسب برای استفاده از آن کشف کنید.

توضیحات

هر شخصی با استعداد خاص خود به این دنیا می‌آید. این استعداد، منحصر به فرد است و هیچ کس نمی تواند آن را از شما بگیرد. تنها کاری که باید انجام دهید، این است که استعدادتان را تحت کنترل خود درآورید و پرورش دهید. آنگاه به اطرافتان خوب نگاه کنید تا وسیله مناسب برای استفاده از آن کشف کنید.

با توصیه های ساده استیو هاروی می توانید تقشه راه خود را برای شناسایی و پرورش استعدادتان بیابید تا گامی بزرگ به سوی موفقیت بردارید. این کتاب الهام بخش، به شما انگیزه می دهد و در نهایت زندگی تان را متحول خواهد کرد.