چهل و هیچ سالگی

400,000ریال

نویسنده: ناصر پروانی

تمام عواید حاصل از فروش این کتاب جهت تهیه شیرخشک کودکان بی بضاعت هزینه می گردد.
انگار صبح ها اول عشق از خواب بیدار می شود بعد خورشید را بیدار می کند و آفتاب هم دست به ساق پای من می کشد.
بعد چهل سالگی را می گویم…

توضیحات

تمام عواید حاصل از فروش این کتاب جهت تهیه شیرخشک کودکان بی بضاعت هزینه می گردد.
انگار صبح ها اول عشق از خواب بیدار می شود بعد خورشید را بیدار می کند و آفتاب هم دست به ساق پای من می کشد.
بعد چهل سالگی را می گویم…
رنگ همه چیز عوض شده. فرقی نمی کند پررنگ تر شده یا کمرنگ تر، یا اصلا بی رنگ. رنگ ها به اندازه فرصت های از دست رفته و به اندازه ی آرزوهای برآورده نشده، روی بوم نقاشی عمرم خودنمایی می کند.