چگونه روی سکوی اول بایستید

1,190,000ریال

نویسنده: جفری جی فاکس

ترجمه: محمد حسن فکری

مهم ترین عامل موفقیت در کسب و کار، آموختن مهارت هایی است که به عنوان اصول کلی در هر کسب و کاری باید به کار گرفته شوند. برای رسیدن به سکوی اول، برای برنده شدن، برای کسب درآمد، برای رسیدن به تیم اصلی و برای کارمند نمونه شدن، ابتدا باید داخل بازی باشید. یا به سراغ یک مشتری بروید. اگر در مسابقه نباشید. نمی توانید پیروز شوید و خود را نشان دهید. این کتاب بر اساس خاطرات زندگی کسانی است که در حرفه حود به جایگاه نخست رسیده اند و روی سکوی اول قرار گرفته اند.

توضیحات

مهم ترین عامل موفقیت در کسب و کار، آموختن مهارت هایی است که به عنوان اصول کلی در هر کسب و کاری باید به کار گرفته شوند. برای رسیدن به سکوی اول، برای برنده شدن، برای کسب درآمد، برای رسیدن به تیم اصلی و برای کارمند نمونه شدن، ابتدا باید داخل بازی باشید. یا به سراغ یک مشتری بروید. اگر در مسابقه نباشید. نمی توانید پیروز شوید و خود را نشان دهید. این کتاب بر اساس خاطرات زندگی کسانی است که در حرفه حود به جایگاه نخست رسیده اند و روی سکوی اول قرار گرفته اند.