کتاب صوتی ۲۵ اصل حیاتی موفقیت

500,000ریال

نویسنده: جک کنفیلد

ترجمه: امیر محمد قدس شریفی

خرید نسخه چاپی

آیا تا به حال هنگام رانندگی متوجه شده اید که ترمز دستی بالاست! آیا برای رهایی از فشار ترمز بیشتر گاز دادید؟ خوب مسلما نه! ترمز را رها کردید و بدون فشار بیشتر، تند و سریع به حرکت خود ادامه دادید. انسان های موفق دریافته اند که به جای افزایش قدرت اراده به عنوان موتور محرک موفقیت، راحت تر است که ترمز را خلاص کنند، از دست افکار محدود کننده رهایی یابند و تصاویر ذهنی خود را تغییر دهند

توضیحات

آیا تا به حال هنگام رانندگی متوجه شده اید که ترمز دستی بالاست! آیا برای رهایی از فشار ترمز بیشتر گاز دادید؟ خوب مسلما نه! ترمز را رها کردید و بدون فشار بیشتر، تند و سریع به حرکت خود ادامه دادید. انسان های موفق دریافته اند که به جای افزایش قدرت اراده به عنوان موتور محرک موفقیت، راحت تر است که ترمز را خلاص کنند، از دست افکار محدود کننده رهایی یابند و تصاویر ذهنی خود را تغییر دهند