۲۵ اصل حیاتی موفقیت

1,800,000ریال

نویسنده: جک کنفیلد

ترجمه: امیرمحمد قدس شریفی

خرید نسخه صوتی

این کتاب توسط جک کنفیلد، یکی از نویسندگان برجسته آمریکایی که تاکنون بیش از 60 اثر از خود به جای گذاشته، نوشته شده است. کتاب های او به 41 زبان زنده دنیا ترجمه شده و به خاطر جضور 7 کتابش در فهرست پرفروش ترین کتاب های نیویورک تایمز نامش در رکوردهای گینس ثبت شده است. کتاب حاضر، اصول جاودانه ای از موفقیت را که در طول تاریخ مورد استفاده افراد موفق بوده است، بیان می کند. این نویسنده بیش از 30 سال این اصول را بررسی کرده و حتی در زندگی شخصی خود نیز به کار بسته است. این اثر آموزنده و ارزشمند دستاویزی مطمئن برای نیل به اهداف و خواسته هایمان است.

توضیحات

این کتاب توسط جک کنفیلد، یکی از نویسندگان برجسته آمریکایی که تاکنون بیش از ۶۰ اثر از خود به جای گذاشته، نوشته شده است. کتاب های او به ۴۱ زبان زنده دنیا ترجمه شده و به خاطر حضور ۷ کتابش در فهرست پرفروش ترین کتاب های نیویورک تایمز نامش در رکوردهای گینس ثبت شده است. کتاب حاضر، اصول جاودانه ای از موفقیت را که در طول تاریخ مورد استفاده افراد موفق بوده است، بیان می کند. این نویسنده بیش از ۳۰ سال این اصول را بررسی کرده و حتی در زندگی شخصی خود نیز به کار بسته است. این اثر آموزنده و ارزشمند دستاویزی مطمئن برای نیل به اهداف و خواسته هایمان است.