تماس با ما

نشانی: شهرک غرب – خیابان حسن سیف – کوچه ۲۴ – پلاک ۵ – واحد انتشارات گرایش تازه

دفتر انتشارات: ۲ – ۰۲۱۴۲۸۲۵۲۸۰

واحد فروش: ۰۲۱۴۲۸۲۵۲۸۳ – ۰۹۱۹۸۶۰۴۶۶۰

فکس: ۰۲۱۸۸۰۸۲۰۴۰