از ماندن تا یادگاری – ۲۰ رمز موفقیت در نظام بانکی

1,200,000ریال

نویسنده: دکتر قاسم سیلس‌پور

در کتاب حاضر توجه به استفاده از فرصت‌ها و نقش و تأثیر آن در سال‌های کاری‌ام بسیار پررنگ است. آنچه تا امروز در ذهنم تداعی می‌شود، تلاش‌های موفقی است که در تمامی رده‌های حوزه بانکی یعنی از ابتدایی‌ترین تا بالاترین رده که مدیرعاملی بانک ملت است، به آن دست پیدا کرده‌ام؛ الگوی موفقی که چگونه در تمامی این سال‌ها مرا برای رسیدن به سرمنزل مقصود یاری رسانده است. درس‌هایی که به نظرم می‌تواند در رهبری یک سازمان برای خوانندگان این کتاب مثمر ثمر واقع شود.

توضیحات

از ماندن تا یادگاری – ۲۰ رمز موفقیت در نظام بانکی
براساس تجربیات مدیر موفق نظام بانکی دکتر محمد بیگدلی

در کتاب حاضر توجه به استفاده از فرصت‌ها و نقش و تأثیر آن در سال‌های کاری‌ام بسیار پررنگ است. آنچه تا امروز در ذهنم تداعی می‌شود، تجربه‌های موفقی است که در تمامی رده‌های حوزه بانکی یعنی از ابتدایی‌ترین تا بالاترین رده (مدیرعامل بانک ملت) به آن دست پیدا کرده‌ام؛ الگوی موفقی که چگونه در تمامی این سال‌ها مرا برای رسیدن به سرمنزل مقصود یاری رسانده است. درس‌هایی که به نظرم می‌تواند در رهبری یک سازمان برای خوانندگان این کتاب مثمر ثمر واقع شود.