شما که هستید ؟

1,500,000ریال

نویسندگان: مایکل کروگرس، رومن شالپر

ترجمه: نگار نادور

کتاب شما که هستید شامل پرسش هایی بر انگیزاننده است که شما را به فکر وا می دارند و کمک می کنند بفهمید که هستید. در این دنیا چه می کنید و ثانیه های زندگی تان را چگونه سپری می کنید. چقدر به مادیات یا معنویات اهمیت می دهید، چقدر از ذهن و جسم خود مراقبت می کنید و… . این پرسش های تامل بر انگیز، ذهن و در نتیجه زندگی شما را به حرکتی نو وا می دارند و باعث می شوند که تا دیر نشده، به فکر ایجاد تغییر در نحوه زندگی خود بیفتید و سال های باقی مانده عمرتان را به بهترین شکل و با تمام وجود زندگی کنید.

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

کتاب شما که هستید شامل پرسش هایی بر انگیزاننده است که شما را به فکر وا می دارند و کمک می کنند بفهمید که هستید. در این دنیا چه می کنید و ثانیه های زندگی تان را چگونه سپری می کنید. چقدر به مادیات یا معنویات اهمیت می دهید، چقدر از ذهن و جسم خود مراقبت می کنید و… . این پرسش های تامل بر انگیز، ذهن و در نتیجه زندگی شما را به حرکتی نو وا می دارند و باعث می شوند که تا دیر نشده، به فکر ایجاد تغییر در نحوه زندگی خود بیفتید و سال های باقی مانده عمرتان را به بهترین شکل و با تمام وجود زندگی کنید.