فناوری اطلاعات در مقیاس جهانی

1,220,000ریال

نویسنده: پیتر آ.های

ترجمه: سیدعلیرضا عظیمی پور

متدولوژی «فناوری اطلاعات در مقیاس جهانی» یکی از ابزارهای موثر مدیریتی است که می تواند منافع زیادی را به سازمان هایی که محصولات و خدمات خود را با تکیه بر تکنولوژی ارائه می کنند، هدیه نماید. این سیستم تاکنون در کثیری از شرکت های بین المللی با فعالیت های متنوع از جمله خدمات مالی، بیمه، ارتباطات، پیمانکاری ها، خرده فروشی ها، صنایع داروسازی، صنایع بهداشتی، خدمات مسافرتی، حمل و نقل و… پیاده سازی شده است. مطالعه این کتاب به سرمایه گذاران، مدیران کسب و کارها، کارشناسان آی تی و علاقه مندان مباحث مدیریتی و تکنولوژی توصیه می شود.

توضیحات

متدولوژی «فناوری اطلاعات در مقیاس جهانی» یکی از ابزارهای موثر مدیریتی است که می تواند منافع زیادی را به سازمان هایی که محصولات و خدمات خود را با تکیه بر تکنولوژی ارائه می کنند، هدیه نماید. این سیستم تاکنون در کثیری از شرکت های بین المللی با فعالیت های متنوع از جمله خدمات مالی، بیمه، ارتباطات، پیمانکاری ها، خرده فروشی ها، صنایع داروسازی، صنایع بهداشتی، خدمات مسافرتی، حمل و نقل و… پیاده سازی شده است. مطالعه این کتاب به سرمایه گذاران، مدیران کسب و کارها، کارشناسان آی تی و علاقه مندان مباحث مدیریتی و تکنولوژی توصیه می شود.