مرزهای نامرئی

1,740,000ریال

نویسنده: ارین میر

مترجم: آزاده معتمدی محمدیان – امیر قاصر

در کتاب مرزهای نامرئی، یک رویکرد سیستماتیک و مرحله به مرحله را برای درک بیشتر چالش‌های معمول ارتباطی در کسب‌و‌کار که ناشی از تفاوت‌های فرهنگی هستند، ارائه می‌دهم و گام‌هایی برای مقابله موثرتر با آن‌ها پیشنهاد می‌کنم. این فرایند با تشخیص عوامل فرهنگی که رفتارهای انسانی را شکل می‌دهند، آغاز می‌شود و به صورتی کاملا منظم دلایل این رفتارها را تحلیل می‌کند. این روش به نوبه خود به شما اجازه خواهد داد تا با استفاده از استراتژی‌هایی صریح، کارایی خود را در حل پیچیده‌ترین مشکلات ناشی از سوءتفاهم‌های بین فرهنگی بهبود بخشید یا در کل از آن‌ها اجتناب کنید.

توضیحات

در کتاب مرزهای نامرئی، یک رویکرد سیستماتیک و مرحله به مرحله را برای درک بیشتر چالش‌های معمول ارتباطی در کسب‌و‌کار که ناشی از تفاوت‌های فرهنگی هستند، ارائه می‌دهم و گام‌هایی برای مقابله موثرتر با آن‌ها پیشنهاد می‌کنم. این فرایند با تشخیص عوامل فرهنگی که رفتارهای انسانی را شکل می‌دهند، آغاز می‌شود و به صورتی کاملا منظم دلایل این رفتارها را تحلیل می‌کند. این روش به نوبه خود به شما اجازه خواهد داد تا با استفاده از استراتژی‌هایی صریح، کارایی خود را در حل پیچیده‌ترین مشکلات ناشی از سوءتفاهم‌های بین فرهنگی بهبود بخشید یا در کل از آن‌ها اجتناب کنید.