من و دنیای کارت

1,000,000ریال

نویسندگان: امیر میرزاپور – احسان دشتی

هویت یکی از اصلی‌ترین و ریشه‌ای‌ترین کلماتی است که در بسیاری از فرهنگ‌های جهان به‌عنوان واژه‌ای اجتماعی و قوی مطرح بوده است. همه‌ساله تحقیقات مختلفی در خصوص هویت و ارکان و عوامل و زیربنای هویت و انواع آن بیان می‌شود. هویت سررشته یک تفاوت است. تفاوتی که می‌تواند از فردبه‌فرد شروع شود تا به ملت به ملت نیز توسعه می‌یابد. اهمیت هویت و ایجاد تمایز بین این مفهوم در میان گروه‌های مختلف تا بجایی توسعه یافت که درنهایت انسان تصمیم به شناسایی هویت افراد با سمبل‌های مشخص گرفت. این سمبل‌ها از استخوان‌های خاص حیوانات شروع شد و بعد به سنگ‌های خاص توسعه یافت. این سیر تکامل تا بجایی رسید که امروزه بر اساس ژنوم و اثرانگشت و چشمان انسان‌ها می‌توان شناسنامۀ رفتاری و پیشینه‌ای افراد را استخراج کرد و هویت فرد را مشخص نمود.

550 در انبار

توضیحات

امروزه می‌توان انواع مختلفی از کارت را مشاهده نمود که با اهداف مختلفی صورت می‌پذیرد. برخی از این کارکردها در قالب شناسایی شناسنامه‌ای افراد و برخی برای حوزه‌های کسب‌وکاری و گروهی نیز در مباحث اجتماعی استفاده می‌شود. این کتاب تلاش دارد تا ضمن بررسی تعاریف و تاریخچۀ کارت در جهان و ایران ضمن بررسی حجم بازار این کارت‌ها انواع کارکردها و استفاده‌های کارت در میان جوامع مورداستفاده قرار گیرد. همچنین رویکردهای نوین و نگاهی به آینده‌ی کارت در جهان به‌عنوان بخش‌های مهمی از فصول کتاب است.
یکی از مهم‌ترین فصول این کتاب به بررسی روندهای آینده در حوزه‌ی کارت و همچنین فناوری‌های جایگزین و یا موازی در این حوزه است. این بخش، توضیحی است بر آینده‌ای بسیار متفاوت از امروز که بخشی از تغییرات روبه رشد فناوری را نمایش می‌دهد که به‌عنوان ابزاری جایگزین و یا حتی همگام با کارت‌ها مطرح می‌شود. در برخی موارد هم میزان استفاده از فناوری‌ها در سطحی است که پیش‌بینی می‌شود در آینده‌ی نزدیک میزان استفاده از کارت‌ها به‌شدت تحت تأثیر قرارگرفته و این صنعت با تغییرات بنیادینی روبه‌رو خواهد شد. تغییراتی که در برخی از امور منجر به حذف کارت در مراودات مالی و غیرمالی و حتی هویتی افراد می‌گردد.